Продажба на контейнери

Стълби и площадка
Стълбище и предстъбищна площадка

На тесните строителни обекти в центъра, контейнерите обикновено са монтирани в многоетажната позиция. Нашите стълби и предстълбищни площадки осигуряват на безопасна и естетична връзка