Търговски офис

Търговски офис 2
Търговски офис 2
Търговски офис 3
Търговски офис 4
Търговски офис
Търговски офис
Търговски офис
Търговски офис
Търговски офис 2
Референтно име:
Търговски офис

Местоположение:
Будапеща

Кратко описание:
Сградата със своите 16 контейнерни единици прекосява много голяма вътрешна зала, от която се откриват офиси. Покривното покритие с прозорци е фиксирано на върха на контейнерите, като се осигурява декоративен вид и приятна естествена осветеност в залата. В момента на доставката на лицевата страна са монтирани панорамни прозорци, които осигуряват перфектен изглед към сградата за продажба.

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!