Магазин от контейнери на MOL бензиностанции

Магазин от контейнери на бензиностанции MOL
Магазин от контейнери на бензиностанции MOL
Магазин от контейнери на бензиностанции MOL
Магазин от контейнери на бензиностанции MOL
Магазин от контейнери на бензиностанции MOL
Магазин от контейнери на бензиностанции MOL

Референтно име:
Магазин от контейнери на MOL бензиностанции

Прокурист:
MOL Rt.

Местоположение:
Магистрала M1

Кратко описание:
MOL Rt. непрекъснато разширява своите бензиностанции в съответствие с новите изисквания. Нашите контейнери могат да изпълняват функцията на магазина и санитарните възли, дори при обектите с най-висок оборот.

За цените на контейнерите и аксесоарите, моля попълнете следния формуляр!